آیا از فعالیت زیرمجموعه امتیاز و درامد کسب میکنیم؟

بله شما با فعالیت زیرمجموعه خود 20% از امتیاز کل زیر مجموعه خود را دریافت میکنید ، که این امتیازات از امتیازات زیر مجموعه شما کم نمیشود ، بلکه بدین گونه است که ما به ازای فعالیت زیر مجموعه ها به شما امتیاز هدیه میدهیم .
امکان کسب درامد از خرید زیرمجموعه های شما نیز فراهم شد!!!
با هر خرید زیرمجموعه شما 10% پورسانت بگیرید.
با زیرمجموعه گیری درامد خود را افزایش داده و کسب درامد کنید !
با جذب 50 زیرمجموعه که در ماه 10 هزار تومان بازدید خریداری نمایند 50 هزار تومان درآمد کسب کنید ، هرچه بیشتر زیرمجموعه جمع نمایید درامد خود را بصورت تضمینی و مادام العمر افزایش خواهید داد.
نرخ پورسانت از خرید بازدید زیرمجموعه ها در آینده افزایش خواهد یافت.


برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید

تعداد بازدید از این مطلب : 2441   
كلمات كليدي :
آموزش آیا از فعالیت زیرمجموعه امتیاز و درامد کسب میکنیم؟ - آي پي رنك , درباره آیا از فعالیت زیرمجموعه امتیاز و درامد کسب میکنیم؟ - آي پي رنك , اخبار آیا از فعالیت زیرمجموعه امتیاز و درامد کسب میکنیم؟ - آي پي رنك , خبر رسمي آیا از فعالیت زیرمجموعه امتیاز و درامد کسب میکنیم؟ - آي پي رنك , خبرگزاري آیا از فعالیت زیرمجموعه امتیاز و درامد کسب میکنیم؟ - آي پي رنك