چگونه یک رمز مشکل برای کاربری خود بگذارم؟


رمز کاربری سخت یعنی یک رمز به طور ترکیبی به صورت زیر باشد:


1: علائم انگلیسی به طور Random انتخاب شوند مثل: apsibple

2: حداقل بیش از 6 کاراکتر باشد.

3: دارای اعداد باشد مثل: 9876543344

4: دارای سیمبل و علائم باشد مثل: !@#$%^
برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید

تعداد بازدید از این مطلب : 2435   
كلمات كليدي :
آموزش چگونه یک رمز مشکل برای کاربری خود بگذارم؟ - آي پي رنك , درباره چگونه یک رمز مشکل برای کاربری خود بگذارم؟ - آي پي رنك , اخبار چگونه یک رمز مشکل برای کاربری خود بگذارم؟ - آي پي رنك , خبر رسمي چگونه یک رمز مشکل برای کاربری خود بگذارم؟ - آي پي رنك , خبرگزاري چگونه یک رمز مشکل برای کاربری خود بگذارم؟ - آي پي رنك